קטגוריות
כלים לרשתות חברתיות פייסבוק כללי

כך יוצרים מהפכה בעזרת פייסבוק

מתוך התבוננות בפעילות הפייסבוק שהביאה להפיכה במצרים, והפעילות שהביאה בישראל למחאת הקוטג' ובהמשך לאוהלים,
אפשר ללמוד על תבנית ברורה להצלחת מחאה בפייסבוק