תגית: Merge duplicate pages

  • מיזוג דפי אוהדים

    מיזוג דפי אוהדים

    פייסבוק פתחה את האפשרות למזג דפים כפולים תוכלו כעת למזג דף עם מעט אוהדים לתוך דף עם מספר גדול של אוהדים. לפני שנראה איך עושים את המהלך נבחן למי הוא מתאים: המיזוג מומלץ מאוד למי שפתח כמה דפים לאותו עסק או באותו נושא, והצטברו בהם אוהדים. המיזוג מאפשר לעסק לו יש כמה סניפים שפתחו דפי עסק, לאחד אותם ולוודא כי הם מנוהלים באופן אחיד ולפי מדיניות הרשת. החסרון של המהלך הוא אבדן כל המידע בדף אותו ממזגים, יש אמנם מידע שניתן לאגור מראש